OZMOS Sistemleri

image
image

TERS OZMOS SİSTEMLERİ TO-RO-OZMOS-OSMOZ-OSMOS

Ters Ozmos, İletkenlik seviyesi istenen seviyeden yüksek olan suların arıtılıp kullanılmasında klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su elde etmeye yönelik membran filtrasyonu yapan sistemdir.

Ters Ozmos Sistemleri dizaynı ve membran sayısı suyun kimyasal özelliği ile ilişkilidir. Ters Ozmos prensibinde Su, membranların içinden yüksek basınçla geçer. Bu nedenle sistem içinde yüksek basınç pompası kullanılır. Ters Ozmos Membranları fiziksel kirlilik, karbonatlar ve sülfat içerikli çökebilen kristallere karşı çok hassastır. Bu durumdan membranları korumak için iyi bir ön filtre ( kartuş filtre ) ve antiskalant ( Kireç ve Silikat Önleyici ) kullanılmalıdır.

Ozmotik basınç kullanılarak, mineralce zengin olan suyun, yarı geçirgen bir membranın diğer tarafına mineralleri azaltılmış olarak geçirmesine Ozmoz prensibi denir. Yarı geçirgen membran sadece çok küçük atom ve atom gruplarını (su molekülleri, gazlar ve bazı küçük organik moleküller gibi) geçirir. Diğer çözünmüş iyonları yarı geçirgen membran sayesinde iyi su tarafına geçirmez.

image
image

NANOFİLTRASYONNF

Nanofiltrasyon sistemleri de ters ozmoz gibi bir membran teknolojisidir. Ters Ozmos ve Nanofiltrasyon membranları fiziki olarak birbirine çok benzerlik gösterir. Ancak işlevleri ve çalışma prensipleri birbirlerinden farklıdır.

Nanofiltrasyon Sistemleri; Süt proseslerinde, Soğutma kulelerinde, Endüstriyel arıtma sistemlerinde, atık suyun geri kazanımında, sertlik gideriminde veya kostik geri kazanım proseslerinde,

Renk Giderimi, TOC Giderimi, Su yumuşatma sistemlerinin yerine, yüksek Ca+2 ve SO4-2 iyon miktarlarının gideriminde İletkenliği düşürmek için kullanılır.

image
image

RO - NF MEMBRANLARIEDI

Ters Ozmos Sisteminde kullanılması planlanan Ters Ozmos membranları ham su kalitesine göre yapılan projeksiyon çalışması sonucunda belirlenir. Ters Ozmos Membranları ham su kalitesine, prosese, işletme koşullarına göre sıcak su ile yıkanabilir, hijyenik, bor giderimi için tasarlanmış, Full –Fit, TOC giderimi için özel üretilmiş tip olabilir.

Nanofiltrasyon Membranları; sodyum ve klorid gibi tek değerlikli iyonların geçmesine izin verirken, sadece iki değerlikli (divalent) ve daha büyük iyonların sudan uzaklaştırılmasında üstünlük sağlar. Nanofiltrasyon membranları TFC( Thin Film Composite ) tip membranlardır.

image
image

MİXEDBED REÇİNEMİXBED - KARIŞIK YATAK

Mixedbed Reçineler suyun geçişi esnasında su içinde bulunan iyonların ayrımını yapmaktadır. Su saflaştırma işlemlerinde ve sudan spesifik iyon ayrımı yapılacak işlemlerde ihtiyaca göre çeşitli reçineler kullanılır.

Firmamızda piyasada bulunan birçok farklı marka ve özellikte Mixbed Reçinesini her zaman stoğunda bulundurmaktadır. Mixbed Reçineleri genel olarak 25 lt' lik ambalajlarda satılmaktadır.

Firmamız Mixbed Reçinesine ilave olarak Mixbed cihazları için reçine değişim hizmeti de sunmaktadır.

image
image

ANTRASİT...

Antrasit' ler içme, proses, atık su ve havuz suyu arıtımında basınçlı veya basınçsız filtreler kullanılarak uygulanır. Antrasitin kirletici tutma kapasitesi standart kum filtrelerine göre 4.5 kat daha yüksektir. Böylece filtrenin servis süresi arttırılırken ters yıkamada harcanan su miktarı da 1.5 kat azaltılmış olur.

Firmamızda piyasada bulunan birçok farklı marka ve özellikte Antrasiti her zaman stoğunda bulundurmaktadır.

Firmamız Antrasit satışına ilave olarak Filtreler için dolgu malzemesi değişim hizmeti de sunmaktadır.

image
image

DOLOMİT ...

Dolomit, kireç taşında kalsiyum ve magnezyumun birlikte yer almasından oluşan doğal bir mineraldir. Su arıtma proseslerinde Ters ozmoz sistemi sonrasında saflaştırılmış olan ürün suyunun pH değerini yükseltmek ve ek mineral kazandırmak için işlemi için kullanılır. "Son filtrasyon (re-mineralizasyon – mineral takviyesi)"

Dolomit filtreler manüel kontrollüdür. Su, filtre içerisinde yukarıdan aşağıya doğru süzülürken dolomit minerali eriyerek suya kalsiyum, magnezyum ve karbonat gibi doğal mineraller kazandırmış olur. Zaman içerisinde eridikçe eksilen mineralin üzerine yenisi ilave edilerek suya mineral ilave etme işlemine devam edilir.

Firmamızda piyasada bulunan birçok farklı marka ve özellikte Dolomiti her zaman stoğunda bulundurmaktadır.

Firmamız Dolomit satışına ilave olarak Filtreler için dolgu malzemesi değişim hizmeti de sunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

Firmamızın sizlere sağlayabileceği hizmet çeşitliliği aşağıda TEKNİK SERVİS, KURULUM ve MONTAJ, YEDEK PARÇA, PROJE ve DANIŞMANLIK olarak farklı bölümlere ayrılmıştır. Yüksek tecrübeye sahip teknik ekibimiz, ihtiyacınız olan teknik hizmeti size sunabilmek için çağrılarınızı hazır beklemektedir. Teknik servisimize 7/24 istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM

Aşağıdaki iletişim bilgileri ile bize ulaşın !

İLETİŞİM !

129/26 Sokak No3/B 4. Sanayi Sitesi Bornova İZMİR
(+90) 232 375 35 34 (Pbx) Fax (+90) 232 375 35 01
  • image
  • image
  • image

Etki Su Arıtma Sistemleri © 2016