İyonizasyon Sistemleri

image
image

DEİYONİZASYON ...

İşlem görmemiş tüm sularda, çözülmüş mineral tuzları bulunur. Bu tuzlar su içerisinde, pozitif yüklü katyonlara ve negatif yüklü anyonlara ayrılırlar. Deiyonizasyon Sistemi ile bu iyonların nerede ise tamamı su içinden alınarak saflaştırma işlemi yapılır.

Deiyonizasyon Sistemi, su içerisindeki minerallerin yani katyon ve anyon iyonlarının giderilmesi işlemidir. Bu işlem iki farklı metotla yapılabilir;

image
image

REÇİNELİ SİSTEMLERMIXED BED

Geleneksel yöntem yani içerisinde reçine dolgusu bulunan iyon değiştiriciler vasıtasıyla yapılır. Katyon iyonlarının giderildiği üniteye Katyon Değiştirici, anyon iyonlarının giderildiği üniteye de Anyon Değiştirici denir.

Her iki cins reçineyi bir arada bulunduran, yani hem anyonik hem de katyonik iyonların giderildiği üniteye Karışık Yatak İyon Değiştirici (Mixed Bed) denir. İyon değiştiricilerden geçen ham su, katyonik yüklerini (Ca, Mg, Na) katyon değiştirici reçinelere bağlı H+ iyonu ile, Anyonik yüklerini (Cl, So4, HCO3, SiO2) ise Anyon değiştirici reçinelere bağlı OH- iyonu ile değiştirirler. İyon değişimi sonucunda suya verilen OH- ve H+ iyonları kendi aralarında birleşerek su molekülünü oluştururlar.

Sistem çıkışında pozitif ve negatif yüklü iyonlarından arındırılan su yüksek oranda saflaştırılmış olur. Su içinde bulunan iyon yüklerini alan reçineler, bir süre sonra doygunluk noktasına ulaşırlar yani istenilen kalitede su üretememeye başlarlar. Tükenen reçinelerin yeniden tazelenmesi (tuttukları iyonlardan temizlenmesi) rejenerasyon işlemi ile gerçekleşir. Rejenerasyon sırasında anyonik reçine kostik ile katyonik reçine ise asit ile kendini yeniler. Rejenere edilmeyen kullan-at tipi deiyonizasyon sistemleri de vardır. Bu sistemlerde reçine doyum noktasına ulaştıktan sonra yenisi ile değiştirilir.

Deiyonizasyon Sistemlerinde çıkış suyu kalitesi; tank sayısı, ham su kalitesi, iyon değiştirme tipi ve miktarı gibi birçok çeşitli faktörlere bağlıdır.

image
image

ELEKTRODEİYONİZASYONEDI

Elektrodeiyonizasyon, doğru akım altında (-) anot ve (+) Katot, iki elektrot arasında sıkışmış iyon seçici membranlar ve iyon değiştirme reçinelerinin bir kombinasyonu şeklinde kullanılarak suyu saflaştıran bir teknolojidir. İyon seçici membranlar, iyon değiştirici reçineler gibi aynı prensip ve ilkeler ile çalışır.

İyon Seçici Membranlarda;

Anyon seçici membranlar, anyonları geçirirken katyonları geçirmez.

Katyon seçici membranlar da katyonları geçirir anyonları geçirmez.

Membranlar su moleküllerini geçirmezler.

Anyon ve katyon seçici membranların bir çerçeve modülü içinde boşluklu ve alternatif katmanları ile birlikte saf su üretim ve konsantre atık paralel bölmeleri ile bir bütün oluştururlar. Bu bütünlüğü oluşturan parçaya "stack" denir. Iyon-seçici membranlar inert polimer bir çerçeveye sabitlenir. Bu çerçeve içinde kalan boşluklar ise iyon değiştirici reçineler ile doldurulur. Saf su üretim kanalları arasında konsantre atık kanalları bulunur.

Elektrodeiyonizasyon ( EDI) besleme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için kesinlikle iyi dizaynedilmiş tek veya çift kademe ters ozmoz cihazına ihtiyaç duyulur. Optimum şartlarda tasarlanmış bir Ters Ozmoz Cihazından elde edilecek Elektrodeiyonizasyon (EDI) Besleme suyu, Elektrodeiyonizasyon (EDI) modüllerinin ömrünü uzatır ve verimli çalışmasını sağlar.

Teknolojik Elektrodeiyonizasyon Sistemi ( EDI) ve Geleneksel Reçineli Sistemin ( MIX-BED) Karşılaştırması;

image
image

MİXEDBED REÇİNEMİXBED - KARIŞIK YATAK

Mixedbed Reçineler suyun geçişi esnasında su içinde bulunan iyonların ayrımını yapmaktadır. Su saflaştırma işlemlerinde ve sudan spesifik iyon ayrımı yapılacak işlemlerde ihtiyaca göre çeşitli reçineler kullanılır.

Firmamızda piyasada bulunan birçok farklı marka ve özellikte Mixbed Reçinesini her zaman stoğunda bulundurmaktadır. Mixbed Reçineleri genel olarak 25 lt' lik ambalajlarda satılmaktadır.

Firmamız Mixbed Reçinesine ilave olarak Mixbed cihazları için reçine değişim hizmeti de sunmaktadır.

image
image

ANTRASİT...

Antrasit' ler içme, proses, atık su ve havuz suyu arıtımında basınçlı veya basınçsız filtreler kullanılarak uygulanır. Antrasitin kirletici tutma kapasitesi standart kum filtrelerine göre 4.5 kat daha yüksektir. Böylece filtrenin servis süresi arttırılırken ters yıkamada harcanan su miktarı da 1.5 kat azaltılmış olur.

Firmamızda piyasada bulunan birçok farklı marka ve özellikte Antrasiti her zaman stoğunda bulundurmaktadır.

Firmamız Antrasit satışına ilave olarak Filtreler için dolgu malzemesi değişim hizmeti de sunmaktadır.

image
image

DOLOMİT ...

Dolomit, kireç taşında kalsiyum ve magnezyumun birlikte yer almasından oluşan doğal bir mineraldir. Su arıtma proseslerinde Ters ozmoz sistemi sonrasında saflaştırılmış olan ürün suyunun pH değerini yükseltmek ve ek mineral kazandırmak için işlemi için kullanılır. "Son filtrasyon (re-mineralizasyon – mineral takviyesi)"

Dolomit filtreler manüel kontrollüdür. Su, filtre içerisinde yukarıdan aşağıya doğru süzülürken dolomit minerali eriyerek suya kalsiyum, magnezyum ve karbonat gibi doğal mineraller kazandırmış olur. Zaman içerisinde eridikçe eksilen mineralin üzerine yenisi ilave edilerek suya mineral ilave etme işlemine devam edilir.

Firmamızda piyasada bulunan birçok farklı marka ve özellikte Dolomiti her zaman stoğunda bulundurmaktadır.

Firmamız Dolomit satışına ilave olarak Filtreler için dolgu malzemesi değişim hizmeti de sunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

Firmamızın sizlere sağlayabileceği hizmet çeşitliliği aşağıda detaylarını inceleyebileceğiniz şekilde TEKNİK SERVİS, KURULUM ve MONTAJ, YEDEK PARÇA, PROJE ve DANIŞMANLIK olarak farklı bölümlere ayrılmıştır. Yüksek tecrübeye sahip teknik ekibimiz, ihtiyacınız olan teknik hizmeti size sunabilmek için çağrılarınızı hazır beklemektedir. Teknik servisimize 7/24 istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM

Aşağıdaki iletişim bilgileri ile bize ulaşın !

İLETİŞİM !

129/26 Sokak No3/B 4. Sanayi Sitesi Bornova İZMİR
(+90) 232 375 35 34 (Pbx) Fax (+90) 232 375 35 01
  • image
  • image
  • image

Etki Su Arıtma Sistemleri © 2016